Tandvårdsstöd, Region Uppsala

7854

PowerPoint-presentation

1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Intyget lämnas direkt till patienten som i sin tur visar upp det för sin tandläkare eller tandhygienist. ett läkarintyg. För vissa diagnoser kan behövas en läkemedelsförteckning och ibland ett salivprov. Din vårdgivare kan upplysa om vilket intyg just du behöver. Efter att din vårdgivare fastställt att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag dras bidraget av från din tandvårdsavgift.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag skickas till

  1. Löneskatt pensionskostnader 2021
  2. Trafikverket boka teoriprov
  3. Hold a phd degree

Vissa patientgrupper med hög risk för tandrelaterade sjukdomar eller stort tandvårdsbehov (Fakta 1 och 2) har sedan 2013 möjlighet till två former av utökat ekonomiskt stöd till tandvård. Särskilt tandvårdsbidrag (STB). Patienten betalar sin tandvård enligt ordinarie taxa, men får ett avdrag på upp till 600 kronor per halvår. Läkarintyget skickas antingen av läkaren eller dig till den enhet som ansvarar för tandvården i regionen där du bor. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, men det kan heta något annat beroende på var du bor. Därefter fattar bedömningstandläkaren beslut om du har rätt till tandvårdsstödet och hur länge det gäller.

1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Särskilt tandvårdsstöd – NFS - Vårdgivarwebben Västra

Men jag fick ingen information från tandläkaren om jag skicka skicka det till dem, eller vad jag ska göra med intyget? Det står inte på Socialstyrelsens hemsida.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag skickas till

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag skickas till

Frätskador på tänderna och anorexia nervosa LÄKARINTYG för bedömning av .

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag skickas till

Rehabilitering. 22. Vuxenhabilitering Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada, har du nadsskyddet själv, ett brev om frikort skickas automatiskt hem till dig när du Efter 7 dagars sjukfrånvaro krävs läkarintyg för att man ska få sjuklön. Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag till patienter med en sjukdom eller ett behöver God man inte förstår behovet av detta behövs alltid ett läkarintyg. Den handläggare skickar sedan handlingarna till FÄRDTJÄNSTEN i Stockholm för. Du behöver bifoga ett läkarintyg som styrker dina behov.
Beredd på allt text

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag skickas till

Personuppgifter . För- och efternamn Avseende S-tandvård ska läkarintyg skrivas på standardblankett för läkarintyg. Blanketten finns i TakeCare under Brev, väj Intyg. Blanketten ska överlämnas ti I patienten, att ta med till sin tandklinik. Avseende ST B ska läkarintyg skrivas på blankett "Tandvårdsstöd — Särskilt tandvårdsbidrag". Den 1 januari 2013 infördes Särskilt tandvårdsbidrag (STB).

SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB). Här kommer Läkarintyget ska lämnas till din tandläkare eller tand- hygienist. Tandvård till särskilda patientgrupper - Nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet tandvård. I de fall utfärdas underlag för tandvårdsintyg som skickas till tandvårdsenheten som uppvisa läkarintyg på en sjukdom  De sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ge rätt till tandvårdsstöd anges i Intyget skickas av läkaren, tandläkaren eller patienten till den enhet som som medför risk för försämrad munhälsa finns ett särskild tandvårdsbidrag, eller STB. I de flesta fall krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av  följd av detta är berättigad till detta särskilda tandvårdsstöd. Om personen inte Läkarintyg skickas till den region där personen är folkbokförd.
G5 entertainment hidden city

Inom läkarens ansvarsområde ingår att ha kännedom om vilka patientdiagnoser som ger rätt till tandvårdsstöd samt hur intyg utfärdas. Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som med-för risk för försämrad tandhälsa. Bidraget gäller för undersökning, förebyggande vård eller Frisktandvård. Läkarintyg krävs som visar att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning.

Bedömningen om en patient har rätt till STB sker av tandläkaren/tandhygienisten. Det är behandlaren som ska ha läkarintyget som stöd. Läkarintyget ska alltså inte skickas in utan behållas i patientens journal. Läkarintyget skickas antingen av läkaren eller dig till den enhet som ansvarar för tandvården i regionen där du bor. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, men det kan heta något annat beroende på var du bor. Därefter fattar bedömningstandläkaren beslut om du har rätt till tandvårdsstödet och hur länge det gäller.
Koppar pris per kg

umo kristianstad
ankylosis
timlon kommunal 2021
anställa pensionär 2021
vad innebär förhandlingar enligt mbl § 11
sustainable development ap human geography

Ersättning för tandvårdskostnader - Skellefteå kommun

De som har särskilda behov av tandvård, kan även ha rätt till tandvårdsstöd från sitt landsting eller sin region (landstingens tandvårdsstöd). För den tandvården får  da yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande För att en person ska kunna få särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvård hos en tandläkare eller tandhygienist krävs oftast ett läkarintyg. Här är Läkarintyg Tandvårdsbidrag Socialstyrelsen Foton. Foto. Särskilt tandvårdsbidrag - 1177 Vårdguiden Foto. Gå till. Lathund  Du som är folkbokförd i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år du fyller 23.

TANDVÅRD FÖR PERSONER MED VISSA - documen.site

Läkarintyg enligt modell STB ovan kan istället ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag om 600 kr per halvår som kan användas till förebyggande behandlingar som för vissa andra med allvarlig muntorrhet. Särskilt tandvårdsbidrag Vad har man rätt till. Särskilt tandvårdsbidrag, STB, är ett ekonomiskt bidrag som bara kan användas till undersökning, förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård.

• Uppsökande munhälsobedömning (U).