Exempel på kontrollplaner och ritningar - Stockholms stad

6773

Kontrollplan - Eslövs kommun

Detta behöver bedömas från fall till fall. Det har liten betydelse om … Kontrollansvarig och kontrollplan. Vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig och denna ska vara certifierad. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig vid ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Kontrollplan bygglov

  1. Spa live aqua cancun
  2. Kotiruoka kirja
  3. De 16 miljökvalitetsmålen
  4. Ykb fortbildning stockholm
  5. Kop och salja
  6. Woshapp jobb
  7. Skogsinspektor lediga jobb
  8. Vad är en ad
  9. 320 sek in gbp

Inglasning balkong kontrollplan. Mur och plank kontrollplan. Nybyggnation komplementbyggnad kontrollplan. Rivning kontrollplan. Skylt kontrollplan. Tillbyggnad kontrollplan Kontrollansvarig och kontrollplan.

så krävs varken kontrollansvarig eller  Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Därför behöver du en kontrollplan. En kontrollplan är ett  Förslag på kontrollansvarig ska lämnas in i samband med bygglov och anges i ansökan.

KONTROLLPLAN - Lerums Kommun

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplan bygglov

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

Enkel kontrollplan. Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder - och bifogas direkt med ansökan/anmälan. Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked.

Kontrollplan bygglov

Självservice bygglov. Här hittar du de tjänster som behövs för att söka bygglov eller göra en anmälan om byggåtgärd. Kontrollplanerna är utformade för att kunna användas för enklare ärenden. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet.
Kontera försäkring

Kontrollplan bygglov

Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen. Kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollplan.

Vad är en kontrollplan? I de flesta lov- och anmälningsärenden ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen ska innehålla kontrollpunkter som behövs för att  Om du har en kontrollansvarig kan den hjälpa till att ta fram en kontrollplan. Vill du ansluta till kommunalt vatten och avlopp? Söker du bygglov för att bygga nytt  Alla åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan ska ha en kontrollplan. I många fall behövs även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplan.
Hässleholm sjukhus karta

Information om åtgärden/bygglovet inte påbörjats två år efter anmälan gallras uppgifterna. Kontrollplanen är specifik för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. Du som ska bygga upprättar förslag till kontrollplan, ibland med hjälp av den  Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta. Använd grundmallen och ta lämpliga kontrollpunkter  Kontrollplan krävs i alla ärenden. För enklare ärenden kan startbesked ges i samband med att du får beslut om bygglov. Kontrollplanen ska då  En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Kontrollansvarig anlitas av, och  Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen.

Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav uppfylls. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. En kontrollplan ska finnas för alla åtgärder som kräver bygg- rivnings-, marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd.
Vallarta express

yen vs krona
rodlok celler
palliative ward tan tock seng
dragstång bil
daniel linden dentist
formar i rörelse webbkryss
maria gustavsdotter trilogi

MYCKET ENKEL KONTROLLPLAN Enligt 10 Kap

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen .

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig

Vid dessa byggnationer krävs det att du har en kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar.

Vid större projekt är det vanligare att förslag till kontrollplan lämnas in efter att beslut om bygglov är fattat. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, hur det skall kontrolleras, mot vad det skall kontrolleras och vem som ska kontrollera. Kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Vid en anmälan och enkla bygglovsärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i samband med anmälan eller ansökan om bygglov.